Zabezpečenie kvality pre našu najcennejšiu komoditu

Hygiena pitnej vody Geberit

Riešenia a výrobky pre dokonalú hygienu pitnej vody

Pitná voda je naša najcennejšia potravina. Zásobovacie systémy Geberit, výrobky Geberit a výpočtové programy Geberit zaručia, že pitná voda si zachová rovnakú kvalitu, s ktorou prišla do domácej vodovodnej prípojky, a to po celej trase ku každému miestu použitia. Pri použití týchto výrobkov si môžu byť inštalatéri aj projektanti ZTI istí, že vždy urobia správnu voľbu a že budú v súlade s príslušnými normami a predpismi.


Legionella

Baktérie rodu Legionella žijú vo vode a spôsobujú legionelózu, čiže „legionársku chorobu“. Tá je každoročne príčinou niekoľko tisíc úmrtí – len v Nemecku zomrie na túto chorobu rovnaké množstvo ľudí ako v dôsledku dopravných nehôd. Inštalatéri, projektanti a stavební inžinieri môžu toto riziko výrazne znížiť, pretože nakaziť sa Legionellou je možné aj len vdýchnutím drobných kvapôčok infikovanej vody. To sa stáva často počas sprchovania.


Ako sa baktérie dostanú do pitnej vody?

Pitná voda nie je nikdy úplne sterilná. Koncentrácia baktérií a zárodkov je ale za normálnych okolností veľmi nízka a neškodná. Pokiaľ sa baktérie vo vode nadmerne nerozmnožia, žiadne vážne riziko nehrozí. Legionella sa množí iba:

  • v stagnujúcej vode a
  • • pri teplotách medzi 25 °C a 50 °C

Pokiaľ sú rozvody pitnej vody navrhnuté správne, nemôžu sa v nich Legionelly a iné baktérie, napríklad pseudomonády, nikdy nadmerne rozmnožiť.

Riešenie Geberit na ochranu pitnej vody

Keď je pitná voda v rúrových systémoch dlhšiu dobu nehybná, môže dôjsť k jej kontaminácii nebezpečnými baktériami. Hygienické prepláchnutie Geberit pravidelne občerstvuje pitnú vodu v rúrovom systéme a skracuje tak dobu stagnácie. Intelingentná senzorová technológia pomáha šetriť vodu a tiež umožňuje začlenenie do systému servisnej správy budovy. Hygienické prepláchnutie možno riadiť jednoducho cez smartphone.


Rúry Geberit Mapress z ušľachtilej ocele preukazujú po celé desaťročia svoju hodnotu v inštaláciách pitnej vody pre citlivé oblasti, akými sú napríklad zdravotníctvo a potravinársky priemysel. Odolné a spoľahlivé sanitárne inštalácie pre pitnú vodu sa vyrábajú z rúr a tvaroviek z ušľachtilej ocele s využitím osvedčenej technológie lisovania. Ešte aj počas montáže na mieste používania sú všetky výrobky Geberit Mapress pre systémy pitnej vody zaistené zátkou proti znečisteniu.


Softvér Geberit ProPlanner uľahčuje plánovanie a montáž inštalácii pitnej vody, ktoré sú v súlade s požiadavkami noriem, sú hygienické a správne dimenzované. Chybám, ktoré môžu mať za následok hygienické problémy pri prevádzke, je tak možné zabrániť už od fázy plánovania. Komplexný, na systém orientovaný dizajn inštalácie pitnej vody poskytuje väčšiu bezpečnosť, predchádza nákladnej modernizácii a vďaka tomu sú inštalácie úspornejšie.