Kompetenčné centrum Geberit

Dizajn, pohodlie, hygiena pitnej vody, protipožiarna ochrana, akustická izolácia, ale taktiež ekológia a udržateľný rozvoj – máme kompetentné odpovede na tieto globálne témy a trendy.

Pozývame Vás na virtuálnu prehliadku. Preskúmajte svet značky Geberit, získajte viac informácií o inováciách a know how súvisiacich s našimi výrobkami a objavte kvalitu života v kúpeľni.

Navštívte naše kompetenčné centrum