Udržateľné výrobky pre udržateľnú výstavbu

Vynikajúce výrobky v sebe kombinujú spoľahlivosť, dizajn a udržateľnosť. Koncern Geberit svojím dôsledne ekologickým dizajnom neustále nastavuje nové štandardy. Tento prístup minimalizuje spotrebu vody a energií a posudzuje dopad na životné prostredie počas celého životného cyklu výrobku - a poskytuje základ pre trvalo udržateľnú výstavbu.

Viac

Zodpovednosť na celom svete

Udržateľnosť začína v tom, ako myslíme - a zároveň je prísľubom pre spoločnosť. Geberit používa komplexný prístup k tejto zodpovednosti. Vytvára svojim zamestnancom atraktívne pracovné podmienky a ponúka im tiež rozličné príležitosti pre rozvoj na medzinárodnej úrovni. Realizuje rozvojové projekty a podporuje globálne ľudské právo na čistú pitnú vodu.

Viac

Obozretný environmentálny manažment

Šetrnosť k životnému prostrediu, efektívne využívanie zdrojov a inovatívne myslenie sú kľúčom k udržateľnej výrobe. Preto Geberit vždy a stále zdokonaľuje svoje výrobné metódy a je rozhodný pri znižovaní vplyvu na životné prostredie prostredníctvom obozretného environmentálneho manažmentu, ambicióznej stratégie pre emisie CO2 a prísnych cieľov.

Viac

Najvyššie štandardy vo všetkých oblastiach

Udržateľná prevádzka vyžaduje najvyššie štandardy etiky a ochrany životného prostredia. Z tohto dôvodu Geberit žiada aj svojich dodávateľov, aby dodržiavali komplexný Kódex správania sa, ktorý je založený na rovnakých štandardoch, ktoré Geberit používa pre seba. Týka sa ochrany životného prostredia, spoločensky zodpovedných pracovných podmienok a spravodlivých obchodných praktík.

Viac