Rozhovor:

Výroba v Číne

Christian Steiger je vedúcim oddelenia pre Áziu a Tichomorie vo firme Geberit Plumbing Technology Shanghai v Číne. Je zodpovedný za výrobu a logistiku vo dvoch závodoch. Výroba v Číne je určená najmä pre ázijsko-tichomorský trh.

Čím je výrobný závod Geberit v Číne špecifický?

Jeden z našich závodov je na ostrove asi 60 km od pobrežia. Bol tu vybudovaný veterný park s 48 veternými turbínami, ktorý nám dodáva čistú elektrinu. Približne 60% energie ostrovného závodu pochádza z veterných elektrární. Zvlášť progresívny je fakt, že máme systém environmentálneho manažmentu certifikovaný v súlade s normou ISO 14001 a systém ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti certifikovaný v súlade s OHSAS 18001.

Ako prebúdzate vo svojich zamestnancoch záujem o lepšiu ochranu životného prostredia?

Musíme ísť príkladom, ukázať im ako vyhovieť štandardom. Nadriadení aj ja z času na čas správne vytriedime odpad, ktorý bol nesprávne zlikvidovaný. Musím byť vzorom každý deň.

Na práci v Číne je pekný fakt, že veľké zmeny sú stále možné a že tím môže byť motivovaný, aby spojil úsilie. K tomu je potrebná práca s radovými zamestnancami, ktorá ma nesmierne baví.