Komplexná zodpovednosť zamestnávateľa

Zodpovedný zamestnávateľ sa stará o svojich zamestnancov. To je dôvod, prečo Geberit chráni svojich zamestnancov pred zbytočnými rizikami na pracovisku a dbá o ich zdravie, napríklad prostredníctvom prepracovaných systémov nakladania s nebezpečnými materiálmi alebo stále lepších štandardov bezpečnosti práce.

Už v roku 2008 sa závody v Číne stali príkladom pre bezpečnosť a ochranu zdravia svojím certifikovaným systémom riadenia v súlade s OHSAS 18001. Výrobný závod v Lichtensteine (Nemecko) reštrukturalizoval svoje výrobné zariadenia a sústredil hlučné výrobné procesy do novo postavenej výrobnej haly. Špeciálny zvukovo-izolačný betón chráni zamestnancov pred väčšinou hluku.

Aby sme ešte viac podporili zdravie a pohodu našich zamestnancov, urobili sme v decembri roku 2010 v spolupráci so spoločnosťou špecializujúcou sa na starostlivosť o zdravie zdravotný prieskum. Cieľom tohto prieskumu bolo najmä poskytnúť každému informácie o jeho zdravotnom stave a odhaliť prípadné riziká. Medzitým sa realizovali rôzne opatrenia. Napríklad, zamestnanci sa môžu zúčastniť na špeciálnych cvičebných tréningoch na posilnenie chrbtového svalstva. S odborníkmi sa tiež prediskutovala otázka stresu. Na rôznych pracoviskách čerpajú z pozitívnych skúseností so špeciálne zostaveného "Zdravotného tímu Geberit"z Rapperswil-Jona (CH). Pracoviská zavádzajú nezávislé kampane a opatrenia, ktoré propagujú dôležitosť zdravia.