Fakty a čísla

Výroba

Moduly a ich ciele Dôležité fakty a úspechy 2010 Výhľad na roky 2011-2012 Referencie

Environmentálny manažment

Geberit prevádzkuje ekologické a ekonomické výrobné závody, ktoré efektívne využívajú zdroje.
 • Geberit sa už roky usiluje o komplexnú firemnú ekologickú rovnováhu. Tá sa používa ako základ pre monitorovanie ekologickej efektivity výroby. Externá logistika je tiež systematicky integrovaná od roku 2010.
 • Všetky závody sú certifikované v súlade s ISO 14001 a ISO 9001 a udržujeme aj certifikát pre koncern.
 • Vzhľadom na zvýšené využitie výrobných kapacít a rozšírenie infraštruktúry sa absolútny vplyv koncernu na životné prostredie zvýšil o 3,3% oproti predchádzajúcemu roku. Vzhľadom na to, že pridaná hodnota poklesla aj v dôsledku menových vplyvov, vzrástol vplyv na životné prostredie na pridanú hodnotu o 7,8%.
 • Každoročné stretnutie koncernu k otázkam životného prostredia, bezpečnosti a kvality sa konalo v septembri 2010.
 • Celokoncernová matica kompetencií v oblasti životného prostredia/bezpečnosti podporuje zdieľanie najlepších postupov od roku 2010.

 • Neustále zlepšovanie ekologickej efektívnosti: Zlepšiť ekologickú efektívnosť v rokoch 2006 až 2012 v priemere o 5% ročne
 • Vývoj nového integrovaného systému riadenia kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a jeho rozšírenie do celého koncernu
 • Certifikácia novo založenej firmy Geberit Logistik GmbH vo Pfullendorfe (Nemecko) a Geberit Apparate AG v Jone (Švajčiarsko) podľa normy ISO 9001 a 14001DMA-EN, strana 22

Stratégia pre emisie CO2

Geberit aktívne prispieva k ochrane klímy a dôsledne znižuje svoje emisie CO2.
 • Celkové emisie CO2 dosiahli 77 486 ton v roku 2010 (v predchádzajúcom roku: 74 256 ton). Emisie CO2 na pridanú hodnotu vzrástli o 8,9% aj v dôsledku zvýšeného využitia výrobných kapacít, expanzie infraštruktúry a menových vplyvov.
 • V rokoch 2009 a 2010 podiel zelenej elektriny predstavoval 8 GWh, z čoho 6 GWh certifikovanej elektriny z vodných elektrární bolo získaných vo Pfullendorfe (Nemecko) a 2 GWh veternej energie boli získané v Číne.
 • Hlavný energetický plán obsahujúci opatrenia pre úspory energie a zlepšenie energetickej účinnosti bol zavedený v nasledujúcich výrobných závodoch: Pfullendorf, Langenfeld a Lichtenstein (Nemecko), Pottenbrunn (Rakúsko), Jona a Givisiez (Švajčiarsko), Villadose (Taliansko) a Ruse (Slovinsko).

 • Pokračujúce zavádzanie stratégie pre emisie CO2: Relatívne emisie CO2 sa v rokoch 2006 až 2012 musia znížiť v priemere o 5% ročne
 • Zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov pri výrobe elektriny o ďalších 5% alebo 6 GWh do roku 2012
 • Zaviesť hlavný energetický plán v závodoch v Šanghaji (Čína) a vo Weilheime (Nemecko)


EN16 a EN18, strana 25

Infraštruktúra

Geberit obstaráva a prevádzkuje trvanlivú, vysoko kvalitnú infraštruktúru, ako napríklad budovy, systémy a nástroje.
 • Nová budova otvorená v Šanghaji (Čína) v roku 2010 je symbolom udržateľnej stavby: má rozšírenú tepelnú izoláciu, využíva inovatívny koncept tieňovania a solárnu energiu na ohrev teplej vody.
 • Integrácia aspektov udržateľnosti do všetkých investícií do infraštruktúry presahujúcich hodnotu 5 miliónov CHF, a to prostredníctvom konkrétnych kritérií projektu navrhnutých na mieru

 

Bezpečnosť práce

Geberit prevádzkuje bezpečné výrobné závody.
 • V roku 2010 boli vytvorené harmonizované a rozšírené štatistické údaje o pracovných úrazoch pre celý koncern.
  Ukazovateľ AFR (frekvencia pracovných úrazov) bol v roku 2010 14,6 (predchádzajúci rok: 14,1). Cieľová hodnota - zníženie o 5% na 13,4 - nebola dosiahnutá.
  Ukazovateľ ASR (závažnosť pracovných úrazov) bol v roku 2010 161 (predchádzajúci rok: 155). Cieľová hodnota - zníženie o 5% na 147 - nebola dosiahnutá.
 • Oba výrobné závody v Číne majú certifikáty v súlade s OHSAS 18001 od roku 2009, rovnako ako predajná spoločnosť Geberit UK od roku 2010.
 • Celokoncernová matica kompetencií v oblasti životného prostredia/bezpečnosti podporuje zdieľanie najlepších postupov od roku 2010.

 • Znížiť ukazovatele pracovných úrazov AFR a ASR do roku 2012 priemerne o 5% ročne
 • Vývoj nového integrovaného systému riadenia kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a jeho rozšírenie do celého koncernu
 • Opätovná certifikácia závodov v Číne v súlade s OHSAS 18001
DMA-LA, strana 29


LA7, strana 31