Rozhovor:

Trvalo udržateľná výstavba v Zürichu

Dr Heinrich Gugerli bol vedúcim Kancelárie pre udržateľnú výstavbu Oddelenia pozemného staviteľstva (HBD) mesta Zürich (Švajčiarsko) po dobu desiatich rokov. HBD spravuje 4000 budov, a preto je jedným z najväčších švajčiarskych majiteľov budov.

Prečo je udržateľná výstavba tak dôležitá?

Zmeny klímy a nedostatok zdrojov sú hlavnou hnacou silou pre diskusiu a potrebu konať. V prípade mesta Zürich, obyvateľstvo v novembri roku 2008 schválilo 76% hlasov zriadenie 2000-wattovej spoločnosti. Sektor výstavby hrá v tejto dlhodobej vízii dôležitú úlohu. Mesto Zürich už stavia 70% až 80% nových budov v súlade s princípom Minergie.

A akú úlohu tu hrá sektor sanitárnych inštalácií?

Výrobky, ktoré šetria vodu, majú pozitívny vplyv na spotrebu energie. V dobre izolovaných domoch sa väčšina prevádzkovej energie používa na ohrev teplej vody. Ale aj takzvaná „obsiahnutá energia" inštalácií hrá svoju úlohu. Hluk prúdiacej vody môže byť v dobre izolovaných budovách na ťarchu, a preto je dôležitá aj akustická izolácia.