Ekodizajn ako meradlo

Geberit používa ekodizajn ako testovacie kritérium pre všetky výrobky, ktoré vyvíja, aby boli v súlade s princípmi udržateľného rozvoja a štandardnými postupmi, a to po celý svoj životný cyklus. Pretože iba také výrobky, ktoré spĺňajú prísne kritériá udržateľnosti, si zaslúžia byť vyrábané, predávané a inštalované.

Geberit považuje ekodizajn za kľúč k ekologickým výrobkom. V centre týchto snáh sú ekologicky šetrné materiály a funkčné princípy, minimalizované riziká, vysoká úroveň účinnosti využitia zdrojov vo výrobnom procese a aj výrobok samotný. Zamestnanci z rôznych odborov sa zúčastňujú na seminároch o ekodizajne, aby bol každý nový výrobok z environmentálnych aspektov lepší ako jeho predchodca.

Na týchto seminároch prebieha systematická analýza výrobku vo všetkých fázach jeho životného cyklu, overenie zákonných požiadaviek, ako aj analýza konkurenčných výrobkov. Prístupy k riešeniu vychádzajú zo seminárov o ekodizajne a sú zahrnuté aj v špecifikáciách.