Inteligentná mikroelektráreň

Až donedávna boli bezdotykové umývadlové batérie Geberit napájané priamo z elektrickej siete alebo batérií. Avšak nový generátor umožňuje, aby umývadlové batérie boli napájané udržateľným spôsobom a fungovali sebestačne.

Bezdotykové umývadlové batérie Geberit sú výrobky priateľské k životnému prostrediu, ktoré šetria spotrebu vody a elektrickej energie. Elektronika šetriaca spotrebu vody bola hlavným dôvodom udelenia 6 hviezdičiek (kategória A) za úsporu vody na štítku WELL.

Vďaka sofistikovanej technológii sebestačný generátor zásobuje umývadlovú batériu elektrickou energiou. Tak ako v malej elektrárni, tlak použitej vody generuje potrebnú elektrickú energiu. Takto vyrobená energia sa ukladá v dobíjateľnej batérii. Táto vysoko výkonná dobíjateľná batéria má dlhú životnosť, preto nie potrebné pravidelná výmena batérie, čo znižuje prevádzkové náklady.