Udržateľný dialóg

Úspech na medzinárodnej úrovni je tiež otázkou dialógu. Vzájomné vzťahy medzi koncernom Geberit a zúčastnenými stranami sú rozhodujúce pre ekonomickú, sociálnu a environmentálnu výkonnosť spoločnosti. Zákazníci a zamestnanci, susedia a vládne agentúry, dodávatelia a prepravné spoločnosti, ekologické skupiny a združenia: Geberit musí viesť dialóg so všetkými. A naopak, obchodné aktivity a výrobky koncernu Geberit majú priamy alebo nepriamy vplyv na všetky tieto zainteresované strany.

Geberit sa spolieha na partnerstvo v obchodných vzťahoch a korektnosť v interakcii s konkurentmi a združeniami. Systematický dialóg napomáha identifikovať možné konfliktné záležitosti alebo príležitosti pre ďalší rozvoj. Na národnej i medzinárodnej úrovni koncern Geberit udržiava v jednotlivých krajinách aktívne vzťahy so všetkými organizáciami a inštitúciami, ktoré majú k firme priame žiadosti alebo pripomienky. Tu sa pravidelne rieši široká škála tém (viď grafiku).