Spoločne na ceste okolo sveta

Keď chcete prekonávať limity, hľadať nové prístupy a urobiť niečo dobré, potrebujete k tomu partnerov. To je dôvod, prečo juhoafrický dobrodruh Mike Horn a koncern Geberit vytvorili dlhodobé partnerstvo. Geberit nielen sprevádza Horna na jeho expedíciách, ale tiež zdieľa jeho víziu: zvýšiť vnímavosť ľudí na celom svete k otázkam ochrany životného prostredia a povzbudiť ich, aby sami k ochrane prispievali.

So zdvihnutými plachtami, pešo, na psom záprahu, v sedle koňa alebo na bicykli - pravdepodobne neexistuje žiadny prírodný alebo ľudskou silou poháňaný dopravný prostriedok, ktorý by Mike Horn nepoužíval. Na časti svojej cesty je často sprevádzaný skupinou mladých ľudí, ktorí sú známi ako „Young Explorers". Na základe dojmov a skúseností zo spoločných projektov s Mikom Hornom chcú zistiť, čo je potrebné urobiť. Početné nadväzujúce iniciatívy, ako napríklad vyčistenie pláže alebo projekty zalesňovania ukazujú, ako nákazlivé je Hornovo nadšenie.

Young Explorers hrajú svoju úlohu aj v projektoch sociálnej pomoci podnietených koncernom Geberit. Vo februári roku 2011 skupina šiestich mladých prieskumníkov navštívila školu Pentakatha v Indii. Geberit tu v roku 2010 realizoval projekt pomoci. Títo mladí ľudia boli cenným príspevkom k projektu.

Mike Horn