Nákup a logistika

Progresívny kódex správania sa pre dodávateľov

Udržateľné výrobky sa skladajú z jednotlivých častí vyrobených udržateľným spôsobom. Preto firma Geberit zaviedla koncom roku 2007 Kódex správania sa pre dodávateľov. Tento kódex vychádza z takých iniciatív, ako sú zásady Organizácie Spojených národov Global Compact, a zaväzuje dodávateľov udržiavať vysoké štandardy v oblastiach ochrany životného prostredia, sociálne zodpovedných pracovných podmienok a spravodlivých obchodných praktík. Viac

Centralizovaná logistika

Inteligentná logistika zvyšuje efektivitu a zmierňuje dopad na životné prostredie. To je dôvod, prečo Geberit od jari 2010 pre expedíciu dodávok v rámci Európy využíva Pfullendorf (Nemecko). Toto miesto je v centre, jednak vďaka svojej polohe v srdci Európy, ako aj vďaka optimálnym vzdialenostiam od ostatných výrobných závodov. Viac

Transparentnosť pre systematické znižovanie emisií CO2

Popri spoľahlivosti a ziskovosti je pre Geberit jedným z kľúčových faktorov pre posudzovanie logistiky aj jej dopad na životné prostredie. To je dôvod, prečo Geberit v tejto oblasti používa komplexné posúdenie životného cyklu výrobku. Vytvára tak transparentnosť pre systematické znižovanie emisií CO2, pre rozhodovanie o spolupráci s vybranými spoločnosťami a pre použitie železničnej dopravy vždy, keď je to možné. Viac

Rozhovor: Logistickí partneri spoločnosti Geberit

Christian Bücheler je výkonný riaditeľ a partner spoločnosti Transco Süd Internationale Transporte GmbH v Konstanz (Nemecko). Transco je dôležitým logistickým partnerom spoločnosti Geberit. Viac