Transparentnosť pre systematické znižovanie emisií CO2

Popri spoľahlivosti a ziskovosti je pre Geberit jedným z kľúčových faktorov pre posudzovanie logistiky aj jej dopad na životné prostredie. To je dôvod, prečo Geberit v tejto oblasti používa komplexné posúdenie životného cyklu výrobku. Vytvára tak transparentnosť pre systematické znižovanie emisií CO2, pre rozhodovanie o spolupráci s vybranými spoločnosťami a pre použitie železničnej dopravy vždy, keď je to možné.

Predovšetkým chce Geberit vytvoriť väčšiu transparentnosť pre posudzovanie dopadov logistiky na životné prostredie. V roku 2009 bol zahájený program rozšírenia komplexnej ekologickej rovnováhy v koncerne Geberit, ktorý už v oblasti dopravy preukázal v priebehu mnohých rokov svoju hodnotu.

Vypočítava sa celkový vplyv na životné prostredie a jednotlivé indikátory, ako sú emisie CO2 alebo znečisťujúce látky, s prihliadnutím na typ dopravy a zloženie vozového parku. Zároveň bol v roku 2010 definovaný kódex ekologickej logistiky, ktorý zaväzuje dopravcov, aby dosahovali jasné ciele a poskytovali takú dopravu, ktorá je najšetrnejšia k životnému prostrediu. Napríklad sa zvyšuje počet vozidiel s mimoriadne veľkým úložným priestorom, ktoré sa používajú pre zníženie spotreby energie na tonu prepraveného nákladu.