Tiráž

Celková zodpovednosť / Redakčné články

Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava
marketing.sk@geberit.com

Dizajn

Futurecom AG
Hardturmstrasse 133
CH-8037 Zürich
info@futurecom.ch
www.futurecom.ch

Technická implementácia

e-Spirit AG
Barcelonaweg 14
DE-44269 Dortmund
info@e-spirit.com

Geberit Verwaltungs AG
Corporate Collaboration
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
corporate.information.services@geberit.com