Vyhlásenia EÚ

Vyhlásenie o zhode
Tu nájdete vyhlásenia o zhode pre naše výrobky podľa európskych smerníc, napríklad podľa smernice o nízkom napätí alebo smernice o elektromagnetickej kompatibilite.
Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenia o parametroch
Tu sú uložené vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky podľa nariadenia o uvádzaní stavebných výrobkov na trh (305/2011/ES).
Od 1.7.2013 je potrebné pre stavebné výrobky vystaviť vyhlásenie o parametroch.
Tieto vyhlásenia o parametroch je možné vystaviť iba pre stavebné výrobky, pre ktoré existuje harmonizovaná európska norma alebo európsky hodnotiaci dokument.
Vyhlásenia o parametroch