Naše hodnoty

Ako medzinárodná spoločnosť ponúka Geberit kvalitné služby v inštalačných technológiách po celom svete.

Jedným z faktorov nášho úspechu je naša firemná kultúra.

Náš úspech je založený na vysokej integrite, silnom tímovom duchu, nadšení pre spoločnosť, ako aj na skromnosti a pripravenosti neustále sa prispôsobovať novým situáciám.