„Vo výrobe vidím konkrétne výsledky.“

Manya DeBoer, vedúca výroby

The Chicago Faucet Company, Michigan City, Indiana, USA

Svoju kariéru som zahájila v Kalifornii ako montážna robotníčka a vypracovala som sa cez rôzne funkcie vo výrobe, riadení a nákupe, až som sa stala vedúcou prevádzky.

V roku 2009 ma najala firma Chicago Faucets, aby som zaviedla efektívnejšie postupy a zriadila manažérsky tím pre výrobu. V mojej súčasnej funkcii vedúcej prevádzky sa môj pracovný deň točí okolo čítania výkazov a mojou úlohou je zabezpečiť, aby výroba prebiehala efektívne a v súlade so zásadami kvality. Zvyšok času trávim prácou na projektoch, kde je hlavný dôraz kladený na optimalizáciu produktivity rôznych pracovných postupov a zavádzanie štíhlych výrobných procesov. A to je zodpovednosť, ktorá je dôležitá pre ďalší úspech našej spoločnosti.

V spoločnosti Geberit si môžem zostaviť pracovný deň rôznymi spôsobmi: Učím, vzdelávam sa a sústredím sa na ďalší rozvoj zamestnancov a procesov. To je dôvod, prečo si vážim prácu, ktorú tu robím.