„Je pre mňa dôležité, že v spoločnosti Geberit prispievam k trvalo udržateľnému rozvoju."

Evan Xu, manažér pre ochranu životného prostredia / zdravie / bezpečnosť

Geberit Plumbing Technology Shanghai Co. Ltd., Čína

Po štúdiách som ako environmentálny inžinier najprv zaviedol systém BOZP pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia v jednej spoločnosti v Šanghaji, a to vo funkcii konzultanta manažmentu.

Dlhú dobu som už vnímal koncern Geberit, jeho históriu tradičnej spoločnosti, jeho známu značku a jeho dobrú firemnú kultúru. Začínal som ako manažér pre BOZP v roku 2008. Vzhľadom k tomu, že Geberit berie svoju oddanosť trvalo udržateľnému rozvoju vážne, zaistili sme, aby systém BOZP fungoval a bol v súlade s požiadavkami na bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Moja pôsobnosť zahŕňa udržiavanie a zlepšovanie systému BOZP, interný audit, vzdelávanie nových zamestnancov v BOZP a požiarna ochrana. Skôr ako sa začnú vyvíjať nové produkty, organizujem pravidelné dielne ekologického dizajnu, na ktorých sa podieľajú moji kolegovia, a komunikujem so zástupcami vládnych agentúr o zlepšení bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Na mojej práci sa mi najviac páči to, že môžem prispieť k tomu, aby Geberit vykonával udržateľnú výrobu a bol vzorom pre ďalšie firmy.