"Každý deň sa stretávam s novými výzvami a úlohami, ktoré musím vyriešiť.“

Domen Gornik, montážny technik a budúci absolvent strojného inžinierstva

Geberit - Sanitarna tehnika d.o.o., Ruse, Slovinsko

Keď som sa v roku 1990 vyučil za frézara, začal som pracovať v spoločnosti Gorenje Metaplast, ktorú onedlho získal koncern Geberit.

Na konci 90. rokov 20. storočia som pri práci v spoločnosti Geberit začal navštevovať školenie pre mechanikov. V roku 2006 prišli vážne zdravotné problémy a od tej doby som čiastočne telesne postihnutý. Pretože v tej dobe nebolo pre mňa v spoločnosti Geberit žiadne vhodné miesto, mohol som si doplniť svoje vzdelanie a pokúsiť sa o inžiniersky titul s finančnou podporou štátu. Geberit sa zaviazal, že mi ponúkne pracovnú pozíciu po skončení mojich štúdií a v medziobdobí mi poskytol stáž. Hneď ako sa vhodná pracovná pozícia uvoľnila, Geberit splnil svoj záväzok a dal mi trvalú pracovnú zmluvu. Svoje štúdiá dokončím do konca roka 2011.

V súčasnej dobe pracujem na plný úväzok ako technik v montáži. Je to pozícia, ktorá je vhodná pre môj súčasný zdravotný stav. Som veľmi rád, že mi Geberit tuto prácu zaručil.