„Mohol som sa ďalej rozvíjať, pretože som bol vždy podporovaný svojím tímom."

Jürgen Dewald, technický manažér predaja

Geberit Sales GmbH, Pfullendorf, Nemecko

V profesii plynoinštalatéra a vodoinštalatéra som začínal takpovediac od nuly. Po rôznych stupňoch kariéry a ďalších školeniach som v roku 2002 začal pracovať pre Geberit ako objektový manažér. Bol som už veľmi dobre oboznámený so spoločnosťou a bol som ohromený dobrou kvalitou výrobkov, profesionálnou podporou trhu, duchom značky Geberit a vynikajúcimi vyhliadkami tejto spoločnosti. Len o dva roky neskôr som bol povýšený na regionálneho objektového manažéra pre predaj a potom v roku 2007 na technického regionálneho riaditeľa predaja.

V roku 2009 som bol vymenovaný do svojej súčasnej funkcie ako obchodný manažér pre technológie, pričom mám zodpovednosť za približne 140 zamestnancov. Je to funkcia s vysokým stupňom osobnej zodpovednosti. Spolu s deviatimi regionálnymi obchodnými manažérmi zabezpečujeme nepretržitý dopyt po výrobkoch Geberit prostredníctvom „stratégie ťahu (pull strategy)". Mojou hlavnou zodpovednosťou v tejto pozícii je motivovať tím, formulovať ciele a reagovať na trhové podmienky. Motorom nášho úspechu je úzka spolupráca s rôznymi oblasťami.

Vo všetkých fázach svojej kariéry som bol podporovaný a neustále povzbudzovaný mojimi nadriadenými. Počas tohto procesu boli jednotlivé kroky štruktúrované tak, že som mal vždy dosť času na to, aby som sa zoznámil so svojou novou zodpovednosťou. Pre mňa osobne je najdôležitejšie to, že som mal vždy podporu svojho tímu, a preto som mohol napredovať.