Manažéri

Chceli by ste ako manažér prevziať novú zodpovednosť, využiť svoje skúsenosti, znalosti, Váš talent a Vaše vodcovské schopnosti a pomôcť ďalej posilniť našu pozíciu lídra na trhu?

Hľadáme manažérov, ktorí sa podelia o zodpovednosť, ktorí sa chcú zúčastniť na formovaní spoločnosti a ktorí si rovnako cenia skutočné sociálne a tímové zručnosti. To znamená kvalifikované osoby, ktoré sa chcú aktívne podieľať na realizácii našej vízie a pre ktoré sú naše hodnoty samozrejmé.