Dôkladné zaškolenie - vitajte v spoločnosti Geberit

Intenzívne a dôkladné zoznámenie sa s prácou je v koncerne Geberit samozrejmosťou. Náš program zoznámenia sa s prácou sleduje niekoľko cieľov. Naši noví zamestnanci by sa mali:

  • Dozvedieť viac o histórii firmy Geberit, o firemnej kultúre a našich hodnotách
  • Zoznámiť sa s kolegami a pochopiť svoje povinnosti a organizáciu v koncerne Geberit
  • Zoznámiť sa s výrobkami a pochopiť technické súvislosti

Každý nový zamestnanec koncernu Geberit sa zúčastní na programe Vitajte v spoločnosti Geberit, ktorý je štandardom po celom svete. Mnohí zamestnanci sa tiež zúčastnia na niektorom z našich viacdenných kurzov.

Okrem individuálneho a profesionálneho zoznámenia sa s prácou naši zamestnanci tiež ocenia úvodné programy ako cenný nástroj pre ich každodennú prácu. Naše dlhoročné skúsenosti ukazujú, že táto intenzívna prvotná podpora dáva mnohým zamestnancom skorú príležitosť vytvoriť si svoju profesijnú sieť a spoznať kultúru koncernu Geberit.