Rozširovanie horizontov

V posledných rokoch si Geberit vybudoval základne v rôznych regiónoch sveta. Tak otvára nové obzory nielen pre nás ako spoločnosť, ale možno aj pre vás ako nášho zamestnanca v blízkej budúcnosti.

Okrem krátkodobých stáží v zahraničí takisto rastie počet zamestnancov koncernu Geberit, ktorí pracujú dlhší čas ako „vysťahovalci", mimo svoje domovské krajiny.

Chcete si rozšíriť svoje obzory tam alebo tu?

„Vysťahovalci“ vo firme Geberit: Zamestnanci pracujúci v zahraničí (z nášho časopisu pre zamestnancov)