Výroba

Výroba je zodpovedná za výrobu celého sortimentu, preto zaisťuje významnú časť pridanej hodnoty spoločnosti. Medzi naše centrálne zodpovednosti patrí nepretržitý nový vývoj a ďalší rozvoj rôznych výrobných technológií a zabezpečenie toho, že výrobky budú vyrábané v správnej kvalite, za správnu cenu a v správny čas.

Približne 3100 zamestnancov pracuje v našich 16 výrobných závodoch po celom svete. Aj keď všetky naše závody používajú rovnaké základné procesy z hľadiska ľudských zdrojov, logistiky a ďalších oblastí, stále sa špecializujú na určité oblasti výrobných technológií a sortimentu. Naši zamestnanci majú rôzne skúsenosti a pokrývajú všetky technické disciplíny na všetkých úrovniach, od robotníka po inžiniera, a zvládajú aj rôzne obchodné profesie. Vzhľadom na to, že neustále pracujeme s technologickými iniciatívami a infraštruktúrnymi projektmi s cieľom zlepšiť procesy, kvalitu a znížiť náklady, poskytujeme našim zamestnancom príslušné ďalšie vzdelávanie. Okrem dôkladného vzdelávania je pre nás dôležité, aby naši zamestnanci boli neoddeliteľnou súčasťou našich tímov, boli inovatívni a pripravení zapojiť sa do neustále sa meniacich výrobných procesov.