Marketing

Marketingové oddelenie pôsobí ako autor globálnych marketingových stratégií. Pretože tvoríme rozhranie medzi výrobou a predajom, používame celý rad opatrení s cieľom zabezpečiť trvalú a konzistentnú prítomnosť značky a tiež globálnu komunikáciu značky, ktorá by bola vizuálne zaujímavá a obsahovala atraktívne posolstvo. To znamená, že úlohy v našom oddelení sú rozmanité a patrí k nim riadenie marketingu, určovanie globálnych cien, marketingová a produktová komunikácia, interné školenia a správa údajov o našich výrobkoch.

Vďaka nášmu globálnemu dosahu máme dobré znalosti trhov a hráme významnú úlohu v medzinárodnom postavení našej spoločnosti. Naši zamestnanci profitujú z práce na medzinárodnej úrovni a majú príležitosť rozšíriť si svoje know-how. Okrem projektových prác a prebiehajúcich marketingových kampaní pracujeme tiež na spôsoboch, ako zvýšiť efektivitu v našich globálnych komunikáciách. Zamestnanci nášho oddelenia majú zvyčajne vysokoškolské vzdelanie v odbore marketing, obchodná administratíva, technické vedy alebo obchodné vzdelanie. Pre nás je však rozhodujúce to, že naši zamestnanci sú silní tímoví hráči a sami seba považujú za sprostredkovateľov, pretože dokážu konštruktívne komunikovať s medzinárodnými trhmi.