Výskum a vývoj

Kľúčom k úspechu firmy Geberit je oblasť vývoja nových technológií a individuálne know-how. Máme dobrý sortiment a priebežne pracujeme na jeho zlepšení a optimalizácii produktového portfólia. Vďaka našim projektom v rôznych oblastiach môžeme tiež držať krok s neustále sa meniacimi požiadavkami trhu.

Naše oddelenie zamestnáva približne 100 osôb v centrále vo Švajčiarsku (Jona) - od kvalifikovaných robotníkov po držiteľov inžinierskych titulov - v oblastiach návrhu a vývoja, sanitárnej techniky, stavebných technológií, procesného inžinierstva a materiálových technológií. Vo všetkých našich projektoch sa vždy sústredíme na potreby našich zákazníkov. Naše tímy udržiavajú tesnú, prepojenú spoluprácu s technickými službami pre zákazníkov vo všetkých oblastiach.

Kľúčom k nášmu úspechu sú naši zamestnanci, a preto kladieme veľký dôraz na ďalší profesijný rozvoj a zdravý kariérny rast. Tiež oceňujeme pripravenosť pracovať v zahraničí. Či už sú to strojní inžinieri, materiáloví a procesní inžinieri, stavební technológovia, odborníci na mechaniku tekutín alebo chemici a fyzici, všetci naši zamestnanci sú vysoko motivovaní a vysoko kvalifikovaní. Dokážu vidieť technickú situáciu v súvislostiach a vynikajú výbornou profesijnou prípravou a tiež rozhodnosťou, pragmatizmom a schopnosťou pracovať v tíme.