Financie a kontrola

Do oblasti zodpovednosti financií a kontroly patrí predovšetkým sledovanie činnosti lokálnych spoločností koncernu Geberit i koncernu samotného prostredníctvom čísiel a príprava údajov pre detailné výkazy. To má dvojaký účinok, a síce plnenie zákonných a regulačných požiadaviek, ako aj poskytovanie obchodných analýz manažmentu ako základu pre rozhodovanie.

Naše oddelenie je zastúpené v 41 krajinách a zamestnáva približne 190 pracovníkov po celom svete. Pridelené úlohy sú rozdelené do dvoch oblastí: Účtovníctvo prezentuje finančnú situáciu podniku vonkajšiemu svetu a v podstate zahŕňa vedenie účtovných podkladov, inventarizáciu a zostavovanie finančných výkazov. Kontrola sa podieľa na plánovaní, monitorovaní a koordinácii výkonnosti podniku s ohľadom na maximalizáciu výsledkov spoločnosti. Takto získané informácie sa používajú ako základ pre manažérske rozhodovania. Okrem štandardných obchodných aktivít naše oddelenie tiež pracuje na rôznych projektoch, ako je napríklad „SAP - Nová hlavná účtovná kniha", nový plánovací nástroj predaja pre závody alebo nový kontrolný systém pre iniciatívy v oblasti rastu predaja.

Naši zamestnanci majú rôzne vzdelanie - máme tu odborníkov v oblasti účtovníctva a kontroly so švajčiarskym federálnym certifikátom, odborníkov na financie a účtovníctvo, ako aj absolventov v odbore obchodnej administratívy. V prvom rade však očakávame od svojich zamestnancov, okrem príslušných odborných kvalifikácií, aj odhodlanie a schopnosti nadchnúť sa pre rôzne výzvy, ktorým čelíme každý deň.