Nákup

Nákup je zodpovedný najmä za obstarávanie výrobných materiálov pre všetky závody Geberit po celom svete. Pretože obstarávanie materiálov predstavuje 30 percent z celkového obratu - a je teda najväčšou jednotlivou položkou nákladov v spoločnosti - hrá Nákup zásadnú úlohu v podpore trvalého rastu.

Medzi naše oblasti pôsobnosti patrí kvalifikácia dodávateľov, rokovanie o cenách a dodacích podmienkach a uzatváranie zmlúv na celom svete.

V siedmich krajinách pôsobí 65 špecialistov na nákup a 13 vedúcich nákupu. Obstarávajú všetky suroviny, ako napr. rôzne kovy a plasty používané na spracovanie v závodoch a pravidelne sledujú prácu existujúcich dodávateľov alebo hľadajú nových. Zároveň neustále pracujeme na optimalizácii našich procesov. Naše aktuálne projekty sa týkajú postupov súvisiacich s nákupom a logistikou, znížením zásob a riadením zákazky. Naši zamestnanci absolvovali dôkladné technické školenia týkajúce sa napríklad strojárstva alebo výroby nástrojov a majú obchodné vzdelanie. Okrem dobrých znalostí materiálov a sociálnych zručností od svojich zamestnancov očakávame, že budú mať aj dobré vyjednávacie schopnosti a zdravú výdrž.