Programy participácie zamestnancov

Program participácie zamestnancov (ESPP = Employee Stock Participation Program (program predaja zamestnaneckých akcií zamestnancom)) stanovuje, že každý zamestnanec má právo získať určitý počet akcií s rôznou zľavou.

Program participácie pre manažment (MSPP = Management Stock Participation Program (program vydávania zamestnaneckých akcií manažmentu)) oprávňuje členov manažmentu, aby dostávali svoje odmeny za predchádzajúci rok úplne alebo čiastočne vo forme akcií, a to za trhovú cenu.

Aktuálna cena akcií a jej vývoj