Podiel na formovaní spoločnosti, podiel na jej zisku

Každý zamestnanec spoločnosti Geberit prispieva svojím dielom k úspechu našej firmy. Výsledky jednotlivcov a koncernu zohľadňujeme v pohyblivých zložkách platov.

Každý zamestnanec má možnosť si zakúpiť za výhodných podmienok akcie spoločnosti Geberit a stať sa tak spoluvlastníkom firmy. Podmienky nákupu akcií sú upresnené v programe účasti zamestnancov a vedúcich pracovníkov.

Geberit ponúka svojim zamestnancom benefity vo forme príspevku na penzijné pripoistenie, aby si mohli naši ľudia aj po ukončení aktívneho profesného života užívať penziu bez zásadného poklesu životnej úrovne.